Нині ж Україна знову переживає скрутні часи й знову мусить відстоювати свою суверенність і свободу, Й те, як завершиться протистояння з московським агресором і донбаськими сепаратистами залежить від кожного з нас.

Від кожного залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Саме тому прийдешній День незалежності повинен об’єднати всіх в Україні сущих, адже саме єдність і згуртованість дозволить і ворога на Сході здолати, й подолати воргів внутрішніх, й подолати всі перешкоди на шляху до справді європейської держави.

Тому й додає оптимізму те, що сьогодні підтримка Незалежності Украєни є найвищою за останні 15 літ.

 

Підтримка українцями Незалежності країни є найвищою за останні 15 років.
72,2 відсотки  громадян підтримують незалежність України. Такі дані соціологічного опитування,  проведеного соціологічною службою Центру Разумкова сьомого-16 серпня 2015 року.
Згідно з даними дослідження, якби референдум стосовно проголошення державної незалежності України відбувався найближчим часом, переважна більшість опитаних (72,2 відсотків) підтримали б Незалежність. Лише вісім відсотків опитаних відповіли, що голосували б проти незалежності.
Разом із тим у Центрі Разумкова зауважили, що підтримка громадянами державної незалежності України є найвищою за час дослідження цього питання Центром  від  2001 року.
Підкреслено,  що найвищий рівень підтримки незалежності спостерігається у західному (проголосували б за незалежність 93,3 відсотки, проти – 1,9 відсотка) та центральному (відповідно 85,6 відсотка і 3,8 відсотка) реґіонах. На Півдні ці показники становлять відповідно 57,2 відсотка  і 10,2 відсотка , у східному реґіоні – 57,7 відсотка і 18,1 відсотка, в Донбасі – відповідно 42,8 відсотка і 11,9 відсотка. В Донбасі найвищою серед усіх реґіонів є частка опитаних, які відповіли, що не брали б участі у такому референдумі (31,1 відсотка).
Серед респондентів, які відповіли, що 1991 року на референдумі голосували на підтримку незалежності, 87,8 відсотка  проголосували б на підтримку незалежності і зараз, 4,3 відсотка  проголосували б проти (інші або не брали б участі у референдумі, або не визначилися). Серед тих, хто 24 роки тому  голосував проти незалежності, 67,2 відсотка і зараз проголосували б проти, а 20,9 відсотка  проголосували б за незалежність України.
Частка тих, хто позитивно відповідає на запитання, чи є Україна зараз справді незалежною державою, статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто відповідає негативно (відповідно 43,1 відсотка  і 44,7 відсотка).

Якщо у західному та центральному реґіонах більшість опитаних вважає, що Україна є дійсно незалежною державою, то на Півдні, Сході та в Донбасі частіше дотримуються протилежної точки зору.
Крім того, опитування показало, що 36,1 відсотка  респондентів вважають, що їхня родина більше виграла від здобуття Україною незалежності, приблизно стільки ж (35,7 відсотка) дотримуються думки, що їхня родина більше втратила від здобуття незалежності.
У західному реґіоні спостерігається найбільше перевищення частки тих, хто вважає, що їхня родина виграла, над часткою тих, хто дотримується думки, що їхня родина втратила від здобуття незалежності (відповідно 55,5 відсотка і 18,8 відсотка), у центральному реґіоні – відповідно 40,8 відсотка і 24,0 відсотка. У південному, східному реґіоні та в Донбасі більш поширена точка зору, що їхня родина більше втратила: у південному реґіоні – відповідно 21,5% і 49,1%, у східному реґіоні – відповідно 24,9% і 54,3%, в Донбасі – відповідно 23,7% і 52,7%.
Серед представників вікових груп, молодших 50 років, відносну більшість (від 37% до 41%) становлять ті, хто вважає, що їхня родина більше виграла від незалежності, тоді як серед тих, кому більше 50 років, відносну більшість (від 43% до 45%) – ті, хто вважає, що їхня родина більше втратила.
Відповідаючи на запитання, який рік за час незалежності виявився, на їхній погляд, найважчим для країни, найчастіше респонденти називали 2014 рік (41%), 23,5% – 2015 рік. Стосовно того, який рік за час незалежності виявився для країни найкращим, то, на відміну від найважчого року, респондентам важко було визначити конкретний рік – це зумовлює велику частку тих, хто не відповів на це запитання (23,9%). 22,5% респондентів назвали роки, що збігаються з президентською каденцією Віктора Ющенка (з 2005 до 2009 р.), а 18,6% – роки, що збігаються з президентською каденцією Віктора Януковича (з 2010 до 2013 р.). При цьому у центральному реґіоні роки з 2005 до 2009 як найкращі називають 28,9% опитаних, у західному реґіоні – 23,2%, в Донбасі – 19,9%, у південному реґіоні – 16,5%, у східному реґіоні – 15,9%.

Роки з 2010 до 2013, як найкращі, найчастіше називають жителі східного реґіону (31,5%) та Донбасу (29,8%). У південному реґіоні так вважають 19,9%, у центральному – 12,7%, у західному – 7,8% респондентів.
Більшість опитаних (72,8%) вважають День Незалежності святом (29,3% відповіли, що День Незалежності для них – «дійсно велике свято», 43,5% – «звичайне свято, як і інші офіційні свята»). 23,8% не вважають День Незалежності святом (19,7% дають відповідь, що для них це — «не свято, а звичайний вихідний день», 4,1% – що взагалі «цей день повинен бути робочим»). Вважають День Незалежності святом 87,6% жителів західного реґіону, 83,2% – центрального реґіону, 62,3% – південного реґіону, 53,2% – східного реґіону, 60,7% – Донбасу.
Також переважна більшість опитаних висловили позитивне ставлення до атрибутів державності України – Прапора (95% дали відповідь «пишаюся ним» або «ставлюся позитивно»), до Герба (93,5%), Гімну (86,8%), державної мови (94,3%) та грошової одиниці (87,8%).

В порівнянні  з попередніми роками помітно зросла частка респондентів, які пишаються атрибутами державності України.
У ході дослідження було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх реґіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

З Днем Незалежності, Україно!