Програма роботи конференції

10.00 – 10.30 – Реєстрація учасників конференції; брейк-кава.

10.30 – 11.00 – Відкриття та привітання учасників конференції; презентація спецвипуску «Східноєвропейського історичного вісника» за матеріалами конференції «Трускавець в контексті галицького триміста: історія, перспективи»

11.00 – 13.00 – Пленарне засідання (Ічастина)

РЕГЛАМЕНТ:

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.,

виступ у дискусії–до 5 хв.

Головує директор музею міста – курорту Галина Коваль

Доповідачі:

Леонід ТИМОШЕНКО,  кандидат історичних наук, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, декан історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Давній Трускавець (XV – початок ХІХст.): підсумки та перспективи дослідження»

Леся СМУТОК, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії; Ігор СМУТОК, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Соціальна структура населення XVI – XVIIIст. на прикладі Дрогобича, Борислава та Трускавця»

Юрій СТЕЦИК, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ ім. Івана Франка, докторант ЛНУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Протоколи візитацій перемишльських унійних єпископів – як джерела до вивчення історії церков с. Трускавець (другаполовина XVIII -першаполовина XIX ст.)»

Микола ГАЛІВ,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, вчений секретар Вченої ради ДДПУ ім.  Івана Франка.

Тема доповіді: «Шкільництво Трускавця у ХІХ–напочатку ХХст.»

Володимир ГАЛИК,  кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародної співпраці, докторант ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Листи до Івана Франка із поштових скриньок Дрогобича, Трускавця і Борислава як джерело до вивчення життя та багатогранної діяльності вченого»

Микола ПОСІВНИЧ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Тема доповіді: “Політичний портрет Василя Біласаі Дмитра Данилишина”

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, доктор історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ ім. ІванаФранка.

Тема доповіді: «Історичний портрет працівника Служби безпеки ОУН: відомий та невідомий Роман Різняк-«Макомацький».

13.00 – 13.30 – Екскурсія центральною частиною міста-курорту.

13.30 – 15.00 – Перерва на обід.

15.00 – 17.00 – Пленарне засідання (ІІчастина).

Доповідачі:

Євген КОНДРАТЮК, гідрогеолог ТзОВ “ФірмаТ.С.Б.”, Трускавець-Помірки.

Тема доповіді: “Від соляного промислу до цілющої Нафтусі (історичний огляд вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та околиць)»

Володимир КЛАПЧУК, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор історичних наук, кандидат географічних наук, професор.

Тема доповіді: “Становлення курорту “Трускавець” (до 1939 р.)

Богдан ЛАЗОРАК,  кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ ім. Івана Франка, молодший науковий співробітник музею «Дрогобиччина»; Юрій ВОВК, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Статут і фінанси акціонерної спілки “Трускавець-Помярки” (1886 – 1899 рр.): за матеріалами родинного архіву графа Адама Сапіги»

Леся ХОМИЧ, провідний спеціаліст Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, молодший науковий співробітник музею «Дрогобиччина».

Тема доповіді: «Бруно Шульц і Трускавець»

Руслана ПОПП,  кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ імені Івана Франка.

Тема доповіді: “Населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки: соціальний вимір”

Микола ГАЛІВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, вчений секретар Вченої ради ДДПУ ім. Івана Франка; ОксанаМЕДВІДЬ, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема доповіді: «Стан Трускавецького курорту за радянськими джерелами 1945 року»

Світлана БІЛА, кандидат  історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ ім.  Івана Франка, заступник декана історичного факультету.

Тема доповіді: «Дрогобич – Трускавець радянський: історіографія та джерельна база досліджень»

Андрій ГРЕЧИЛО, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Тема доповіді: “З історії символів Трускавця”

Микола ГЛАДКИЙ, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та мистецької освіти ДДПУ ім. Івана Франка.

Тема  доповіді: “Діяльність санаторно-туристичного комплексу “Трускавець. 365″ в популяризації історико-культурної спадщини карпатського регіону України”

Вадим АРТЮХ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Львівського  музею історії релігії; Ігор ДУТКА, юрист, сертифікований оцінювач, кандидат технічних наук, голова Львівської Асоціації учасників ринку нерухомості; Генадій КОЧУРО, працівник музеюміста-курорту  Трускавця.                 Тема доповіді:«Стародавня пам’ятка поблизу Трускавця та проблеми її збереження»

Маріанна МОВНА, провідний бібліограф відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, член НТШ.

Тема  доповіді: “Трускавець на сторінках туристичних путівників першої третини XX ст. “

17.00 – 18.00  –  Підсумкове засідання, дискусійна година.

18.00 –  Фуршет.