До того ж, держава надає можливість громадянам подбати про свою майбутню пенсію шляхом добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка дає можливість громадянам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, набути пенсійних прав нарівні з громадянами, для яких участь у пенсійному страхуванні є обов’язковою.

Так, згідно з ухваленим дев’ятого липня 2003 року Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від першого січня 2004 року запроваджено нову формулу розрахунку пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Ним визначаються принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел.

Від 1 січня 2004 року замість трудового стажу для обчислення розміру пенсій визначається страховий стаж людини — період, протягом якого вона підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях, і той місяць (чи місяці), за який внески до Пенсійного фонду не сплачені, не включається до страхового стажу. Особа, яка не працює, відповідно не сплачує внески і не набуває страхового стажу. За ці періоди життя в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні.

Важливо також відзначити те, що деякі люди не замислюються над своєю майбутньою пенсією, працюють без оформлення своїх трудових відносин із роботодавцем та отримують заробітну плату в «конверті», або отримують у «конверті» частину свого заробітку, з якого внески до Пенсійного фонду України роботодавцем не сплачуються. У майбутньому цей період не буде врахований до їх страхового стажу та відповідно під час призначення пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.

Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування осіб мають особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Громадяни беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, але не менше одного року.

Крім того, договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового внеску (сьогодні — 22 відсотки мінімального розміру заробітної плати в Україні). Договір про добровільну участь набирає чинності від дня його підписання.

Так, особи, які бажають взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, повинні звернутись до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що в даний час держава надає можливість особам, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачують страхові внески, подбати про свою майбутню пенсію та й про своє майбутнє в цілому.

Руслана  КАНІНА,

заступник начальника Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області