– Який порядок припинення підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця?

– Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, підприємець подає державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою12 (Затверджено Наказом Мін’юст України від 18.11.2016 № 3268/5) та надає документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання).

За результатом наданих документів, державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для реєстрації припинення юридичної особи зобов’язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійного фонду.

– Як відбувається зняття з обліку підприємця  в державній фіскальній службі України?

– ДФС анулює статус платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контрольним  органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. (пп. 2 п. 299.10 Податкового кодексу України).

Фіскальний орган зобов’язаний після отримання інформації від державного реєстратора про припинення діяльності фізичної особи-підприємця анулювати статус платника єдиного податку. Тому, для зняття з обліку в державній фіскальній службі, ФОП повинен подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування згідно порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (Наказ Мінфін України від 20.12.2011 № 1675). У заяві про припинення підприємницької діяльності Заявник зазначає відомості про дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності (п.7 пп. 298.3.1 Податкового кодексу України).

– Який період вважається останнім звітним періодом в зв’язку з припиненням підприємницької діяльності?     

– Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до  органу контролю заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням  господарської діяльності.

Платникам першої та другої груп єдиний податок необхідно сплатити за весь календарний місяць, навіть якщо реєстрацію “єдинника” анульовано на початку або в середині місяця.

Для зняття з обліку в державній фіскальній службі необхідно подати заяву в   контрольний орган для уникнення додаткових нарахувань податкових зобов’язань та подальших проблем стосовно  вилучення  з реєстру платників єдиного податку.

Дата зняття з обліку в ДФС – це дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення діяльності. Слід мати на увазі, що підприємця не знімуть з обліку якщо є заборгованість зі сплати єдиного податку.

– Протягом якого часу ФОП має завершити остаточні розрахунки з податковою?

– Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа буде надалі облікована в контрольних  органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Фізична особа-підприємець має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік у передбачені строки:

підприємцями першої-другої груп – протягом 60 календарних днів після завершення звітного періоду;

платниками третьої групи – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Декларація надається в паперовому вигляді, з написом від руки «Ліквідаційна».

Чи проводиться остаточна перевірка ФОП після припинення підприємницької діяльності?

– Державна фіскальна служба може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Кодексом. Згідно п.102.1. Податкового кодексу України строк давності становить 1095 днів.

Органи контролю  можуть перевірити за період ведення діяльності ФОП:

своєчасність декларування доходів і сплати податків;

подання звітності та сплату ЄСВ.

Отже, після припинення підприємницької діяльності, платник податків залишається на обліку для можливості проведення взаєморозрахунків по платежам за податками та зборами.

– Коли здійснюється зняття ФОП з обліку платника єдиного внеску?

У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду в десятиденний термін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що має найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки, платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки.

Фізичні особи – підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акту перевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.

Рішення про не проведення перевірки платників єдиного внеску може бути за наявності одночасно таких умов:

– платником єдиного внеску подана вся передбачена Законом звітність з нульовими показниками;

– платником єдиного внеску у період після першого січня 2011 року не використовувалась праця фізичних осіб;

–  в  органу контролю відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платнику єдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску;

–  у платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску;

–  платника єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімають з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

Після проведення позапланової перевірки фізичної особи – підприємця, яка має найманих працівників, звірення розрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахунку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Дрогобицька ОДПІ