Третього  липня конференційні засідання відбувалися у Трускавці (готель „Лісова пісня”), четвертого  липня – у Дрогобичі, в головному корпусі педагогічного університету.

Багатство української та польської культури на так званих Кресах було незаперечним фактом упродовж багатьох століть, але через повстання, війни та політичні зміни зазнало значних утрат. Окрім цього, по-різному інтерпретоване поняття „кресів” поросло численними асоціаціями, перетворилося на великий тягар емоцій, передусім для поляків. „Кресовість” – це багатозначне й дискусійне поняття як для польської, так і для української історії й культури. Метою конференції було показати, що на теренах Східної Галичини  збереглася пам’ять про духовну й матеріальну спадщину польської культури. Водночас ішлося про наукову й культурно-суспільну пріоритетність категорії багатокультурності, яка, на відміну від категорії „кресовості”, передбачає толерантність до носіїв кожної культурної ідентичності, заперечує домінування однієї ідентичності над іншою.

У конференції взяли участь польські дослідники з різних галузей, зокрема, культурознавства, літературознавства, мовознавства, історії, історії мистецтва, політології, соціології. Виступили науковці з таких університетів, як Оксфордський університет, Варшавський університет, Яґеллонський університет, Ґданський університет, Лодзький університет, Щецінський університет, Люблінський Католицький Університет, Університет Казимира Великого у Бидґощі, Бялостоцький університет, Сілезький університет.

Учасниками конференції були також науковці нашого університету. З музикознавчими доповідями виступили професор Ірина Бремес та доцент Олександра Німилович. Дискусійно цікавий історичний цикл наукових виступів запропонували професор Леонід Тимошенко, доцент Ірина Лозинська, доцент Богдан Лазорак, маґістр Леся Хомич. Літературознавчі проблеми, пов’язані із творчістю Бруно Шульца та Дебори Фоґель, були запропоновані у доповідях доцента авторки цих рядків та маґістра Віри Романишин.

На завершення конференції відбулася екскурсія у кімнаті-музеї Бруно Шульца – першому в Україні та світі музейному осередкові цього всесвітньо відомого письменника й мистця, заснованого 2003 року Полоністичним науково-інформаційним центром. Екскурсію у музеї провела Віра Романишин, відтак у невеличкій мандрівці Дрогобичем гостям конференції товаришував Леонід Ґольберґ.

Дискусійне насичення конференції укотре підтвердило необхідність відкритих, науково арґументованих і щирих розмов між українцями й поляками, навіть, якщо йдеться про історично та емоційно неоднозначні й складні теми.

Віра МЕНЬОК,

керівник Полоністичного науково-інформаційного центру імені І. Менька,

доцент катедри світової літератури ДДПУ імені І. Франка.

Світлини Л. Ґольберґа