Науковий керівник дисертантки –  Віра Меньок, кандидат філологічних наук, доцент катедри світової літератури та славістики Дрогобицького  державного  педагогічного університету імені  Івана Франка. Офіційними опонентами на захисті виступили доктор філологічних наук, професор катедри зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської філології Чернівецького  національного  університету імені Юрія Федьковича Ольга Червінська та Тереза Левчук, кандидат філологічних наук, доцент катедри теорії літератури та зарубіжної літератури зі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в Луцьку.

Для необізнаних пояснимо: часопростір, по-іншому  хронотоп (від грецьких слів  «час» і «місце») – взаємозв’язок часових і просторових взаємин у художньому творі. Хронотоп – культурно осмислена позиція художнього твору, більш стійкі й об’ємні моделі якої складаються з елементарних. Власне цю проблему в творчості двох великих письменників минулого сторіччя й досліджує автор дисертації. Варто зауважити: якщо Шульц уже давно знаний и досліджуваний (щоправда, саме про його хронотоп ще не так багато написано), то про Дебору Фоґель ще мало знають в Україні, хоча останнім часом уже з’явилися переклади її творів в українських перекладах.

Дебора Фоґель (1900, Бурштин – 1942, Львівське ґетто) – визначна письменниця, літературний критик, філософ. Писала польською та мовою ідиш, сьогодні – не лише в Польщі – є однією з найвідоміших представниць модернізму й водночас аванґарду ідиш.

До того ж, як і в Шульца, її постать багато дає для розуміння феномену Пограниччя Центрально-Східної Європи: поєднує в собі три «стихії» – єврейську, польську та українську.

Дисертація нашої краянки, присвячена авторці знаменитої збірки новел «Акації  квітнуть», – чи не перше на батьківщині письменниці ґрунтовне дослідження її творчости.

Тому недаремно члени вченої ради високо оцінили працю Віри Романишин: під час голосування всі 14 присутніх на засіданні її членів одностайно проголосували за надання дрогобичанці вченого ступеня кандидата філологічних наук.

У розмові з нашим кореспондентом професор Ольга Червінська зазначила, що наукова робота, представлена до захисту в Чернівцях, «дуже гарна, змістовна й справді новаторська».

Ми щиро вітаємо нового дрогобицького кандидата наук й щиро зичимо подальших успіхів і у науковій діяльности й у шкільництві: ці дві царини невіддільні в житті Віри Романишин.