Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області до 2020 року – це документ реґіональної політики розвитку малого та середнього підприємництва, розроблений у відповідності до європейських принципів.

Стратегія спрямована на реалізацію таких завдань:

– Зробити сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі – МСП) постійною, послідовною та комплексною політикою на обласному рівні: йдеться про перехід від окремих дій до розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння розвитку та функціонування МСП та про її гармонізацію з іншими політиками реґіону.

– Забезпечити узгодження та координацію дій органів влади на реґіональному (місцевому) рівні та ефективне використання наявних фінансових та інших ресурсів.

– Визначити систему принципів, на яких повинні будуватися відповідні рішення органів місцевої влади,  щодо розвою та функціонування МСП, із метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги та інвесторів (як вітчизняних, так й іноземних) для розвитку МСП та ефективного використання цих коштів.

– Сприяти конструктивному діалогу влади та суб’єктів господарської діяльности з питань розвитку й функціонування МСП.

– Забезпечити спадковість та послідовність реґіональної політики щодо розвитку МСП у середньостроковому й довгостроковому планах.

– Визначити «регуляторні орієнтири» для бізнесу, що сприятимуть підвищенню рівня прозорості реґіональної політики розвитку МСП.

Прес-служба Львівської обласної ради