Перспективи цієї морфоструктури підсилюються тим, що вона пов’язана з тектонічною лускою, в межах якої на глибинах 3000-4000 м вже відомі Хащевське та Шумяцьке підняття. Крім того, чисельні поверхневі нафтогазопрояви та припливи нафти і газу в свердловинах на площі Лімна-Хащів (св. 10, 21 – отримано припливи газу дебітом до 10 тисяч кубометрів на  добу, св.1,7 – припливи нафти до 150-200 кг на добу) дають підставу сподіватися на наявність в даному районі родовищ із запасами до кількох млн. т у.п. на невеликих глибинах (до 2000 метрів).

Пiсля завершення  плануються випробувальнi роботи строком близько 3 тижнiв.

Як зазначає  уродженець  села  Вовче –  Юрій  Крупський,  професор  катедри кориних копалин, історичної гео­логії, екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського  університету, який  брав без­посе­ред­ню участь у відкритті близько 30 родовищ нафти і газу в Західному  нафтогазоносному реґіоні України і чотирьох в Уренґої (РФ) та  вивчав проблемні питання геодинамічного роз­витку складчастопокривельної  струк­тури Карпат, Передкарпаття і Закарпаття прогинів  Волино-Поділля, а також їх нафтогазоносності, перспективи подальших напря­мів геол огічного розвитку робіт у цих реґіонах.: ” Третій і, сьогодні, найбільш реальний напрям робіт – це пошук родовищ нафти на малих глибинах у відкладах флішу палеогену і стрийської світи крейди в антиклінальних складках Скибової зони Карпат. Тут відкрите і введене в розробку Верхньомасловецьке нафтове родовище, отримано припливи нафти на Зворівській і Бабино-Галівській площах. Нафтопрояви в свердловинах відмічені на Хащів-Лімнянській та Вовченській площах. За геологічними і сейсморозвідувальними даними намічено ряд перспективних об’єктів. Нагадаємо, що із цієї зони, з Східницького нафтового родовища з глибин до 500 метрів  видобуто більше трьох мільйонів тон нафти. Реалізація цього напряму геологорозвідувальних робіт, дозволить стабілізувати, а потім і збільшити видобуток нафти в Бориславському НПР і перейти до пошуків родовищ на середніх і великих глибинах.

Джерело