Згідно з новим порядком:

заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за    справлянням яких покладено на контролюючі органи, за формою додатка 2 подається  за вибором платника:

у паперовій формі до ДПІ за основним місцем обліку, або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого на погашення податкового боргу;

в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.

  • перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості здійснюється за даними інформаційно – телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування довідки. При цьому враховується наявність/відсутність податкового боргу, недоїмки зі сплати ЄСВ та іншої заборгованості за основними та неосновними м’ясцями обліку платника.
  • уповноважений орган формує довідку за відсутності у платника податкової заборгованості з платежів. Довідка або відмова у її наданні готуються протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем отримання заяви.
  • Довідка за вибором платника вилається у паперовій або електронній формі. Строк дії довідки 10 календарних днів з дати формування. Довідку у електронній формі платник отримує у приватні частині е- кабінету. Неотримана довідка у паперовій формі зберігається в уповноваженому органі до закінчення строку її дії.

Лист із вмотивованою відмовою у наданні довідки вручається платнику, який має заборгованість із платежів до бюджету особисто або надсилається у порядку встановленому ст..42 Податкового кодексу України.

Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області