Отже, фізична особа має право внести до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді  коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форм власности, після закінчення якої їм надається кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 № 291).

Це означає, що інтернатура (спеціалізація) є невіддільною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за напрямом професійного спрямування.

Тож суми коштів, сплачені на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання платника податку, члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, за умови дотримання всіх норм ст. 166 ПКУ, враховуються для отримання податкової знижки за звітний рік.

Нагадаймо: податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси.

Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 06.06.2017 №556).

Для громадян, які мають право на податкову знижку, податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 31 грудня 2019 року (включно).

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Зазначена норма передбачена ст. 166 Податкового кодексу.

Дрогобицьке  управління ГУ ДФС у Львівській області