Програма визначає пріоритетні напрямки розвитку в контексті реалізації стратегічних документів реґіону у плані стратегічних цілей: «Конкурентоспроможна економіка», «Якість життя», «Відкриті кордони», «Розвинуте село», «Туристична привабливість». Крім того, ухвалена Програма містить параграфи «Децентралізація» і «Розвиток гірських територій».

Окрім того, за результатами аналізу соціально-економічного розвитку за 2018 рік Олег Домчак озвучив ключові проблемні  питання:

– розвиток виробництва з високою доданою вартістю, детінізація економіки області;

– модернізація шахт та створення безпечних умов праці шахтарів;

– недостатність коштів місцевих бюджетів Львівської області на оплату праці;

– екологічні проблеми;

– міграція трудових ресурсів;

– транспортна політика.

Додамо, що фінансування заходів Програми у 2019 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Варто зауважити, що складовою ухваленого документа – є програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, яка реалізовуватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2019 рік. Перелік об’єктів складається зі 105 пунктів.

За словами голови комісії Олега Домчака, більше половини з цієї кількості об’єктів – планується здати вже цьогоріч. «Це є продовження реконструкцій і будівництва об’єктів, розпочатих в попередні роки. Йдеться переважно про дитячі садочки і школи», – поінформував він.

«У цілому  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік є цілісним і зваженим документом», – підсумував голова бюджетної комісії.

Інформація прес-служби Львівської обласної ради