За словами експерта ГО «Європейський діалог» Олександра Софія, стратегічне планування потрібне не тільки для розвитку територій, а й організацій і підприємств. І, якщо у випадку бізнесу, стратегічний план – це модель поведінки, набір принципів і правил, дотримуючись яких підприємство здатне забезпечити конкурентні переваги та виживання на ринку, то у випадку стратегії розвитку території – це довгостроковий план діяльності території реґіону чи громади, який не залежить від зміни політичних настроїв. Вигоди від стратегії – концентрація ресурсів на найбільш важливих з точки зору громади напрямках, умова залучення зовнішніх ресурсів, згуртування мешканців та подолання недовіри до влади. 

Раніше Стратегії були чистою формальністю, їх писали на рівні області і на рівні районів, цей документ лежав на полиці і ним ніхто не користувався. Відколи Україна задекларувала європейський вибір, наявність стратегій стало основою основ. Тому стратегія розвитку області повинна готуватися у відповідності до європейських вимог, які чітко прописані у методичних рекомендаціях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України», – зазначив Олександр Софій.

Для проведення роботи з розробки стратегії реґіону особливо важливе місце посідає вибрана методологія стратегічного планування, яка допоможе систематизувати збір даних та проведення опису основних тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку. До того ж, у методології підготовки нового документу додається smart-спеціалізація.

Період чинності нової стратегії планується до 2027 року, яка пов’язана також із синхронізацією планування країн Європейського Союзу. По нових вимогах сама стратегія це доволі декларативний документ і вона приймається на 7-10 років. Натомість її конкретизує План реалізації, який, по своїй суті, є набором проектів і розрахований на 3-4 роки. 

 Представники наукової спільноти, професор Євген Матвіїшин і старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України Світлана Шульц розповіли про правове підґрунтя для роботи зі стратегічними документами. За їх словами, стратегія повинна стати основним документом, який визначатиме напрямки подальших дій у сфері реформування економіки регіону, розробки і фінансування регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку області.

Спеціаліст управління економіки ЛОДА Вадим Табакера представив результати реалізації попередньої стратегії Львівської області, розвиткових проектів та програм.

За словами радника з регіонального розвитку Львівського ЦРМС Зеновія Сірика, протягом літа-осені в області триватимуть заходи, пов’язані із підготовкою цього стратегічного документу. «Станом на сьогодні маємо початковий етап планування, який потребує ретельної підготовки, формування робочої групи та залучення потрібних експертів. Під час семінару учасники обговорили методологію, яка буде використовуватися та про посилення ролі місцевого самоврядування територіальних громад у стратегічному плануванні та реалізації проектів розвитку», – стверджує Зеновій Сірик.

Наступним етапом підготовки документу стане формування робочої групи, до якої ввійдуть спеціалісти з різних галузей. 

Дарія ЗУБРИЦЬКА, Львівський центр розвитку місцевого самоврядування