У конференції взяли участь учені, аспіранти, студенти Полонійної академії ( Ченстохова, Польща), Запорізького національного університету, а також Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Львів).
Модерували пленарне та секційні засідання професорка О. Бабелюк, доктор філологічних  наук, професорка катедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Т.Козлова  О. – доктор  філологічних наук, доцентка, професорка  катедри англійської філології Запорізького національного університету.

З вітальним словом виступили  Анджей КринськіЮ ректор Полонійної академії у Ченстохові,  Василь Карабин, начальник навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та  Галина Морошкіна,  деканка факультету іноземної філології Запорізького національного університету.

Спікерами веб-конференції від  університету-організатора  були: Діана Лах, Тетяна Голоборода та Марта Левицька. Загалом учасників конференції було майже півсотні, їх об’єднали актуальні питання мови , культури та комунікації. Учасники конференції також отримали можливість поставити питання та провести обговорення матеріалів конференції на форумі.

За підсумками  І Міжнародної науково-практичної веб-конференції молодих учених та студентів «Мова, культура, комунікація у всеосяжному інтелектуальному просторі» предбачено видати збірник тез та сертифікати учасників заходу.

Світлина – архів оргкомітету конференції.