В разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльности фізичної особи-підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період від дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від другого жовтня 2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування здійснюються у порядку, встановленому ст. 177 р. IV Податкового кодексу України.

 Дрогобицьке управління ГУДФС у Львівській області