Повноваження старости регулюється низкою законів України, але найбільше положень прописано у законі «Про місцеве самоврядування». Цим законом встановлено статус виборної посадової особи в органі місцевого самоврядування. Староста обирається жителями старостинського округу строком повноважень на 5 років. Умовою вступу на посаду є складення присяги на пленарному засіданні ради. Посада старости відноситься до шостої категорії посад 11-13 рангів.

У період виконання своїх повноважень, староста не може мати іншого представницького мандату, суміщати з іншою діяльністю, займатися підприємницькою діяльністю чи іншою оплачуваною діяльністю окрім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної, інструкторської та суддівської практики і спорту.

«Дуже часто дискутують на тему повноважень і можливостей старости та голови сільської ради. Але досвід показує, що при бажанні працювати для своєї громади повноважень старости є достатньо. Незаперечним залишається той факт, що роль старости є вагомою при наданні послуг мешканцям», – розповідає радник з юридичних питань Львівського ЦРМС Андрій Гнида.

У частині виконання функцій члена виконавчого комітету, староста бере участь у розгляді та вирішенні практично всіх питань, що віднесені до відання виконавчих органів ради; проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм, прогнозі місцевого бюджету та проекту місцевого бюджету.

Староста зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами і на вимогу не менше половини депутатів ради, також староста зобов’язаний інформувати раду про свою роботу.

Радник з реґіонального розвитку Львівського ЦРМС Зеновій Сірик зробив короткий екскурс у проектну роботу старост. «Чи повинен староста займатися проектною роботою? Це питання частково риторичне, бо кожен староста, який дбає про свою громаду і бажає їй розвитку, постійно думає про те, як залучити додаткові кошти, які би позначилися на розвитку цілої громади», – розповідає Зеновій Сірик.

Серед присутніх на семінарі старост усі мають досвід із написання проектів. Кожен із них готував проект на фінансування з обласного бюджету, частина була долучена до підготовки проектів на конкурс до Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) і навіть на міжнародні програми.

«Така активність свідчить про те, що староста цілеспрямовано гуртує мешканців громади, забезпечує прозору конкуренцію за місцеві ресурси, підвищує конкурентоспроможність громади в залученні зовнішніх ресурсів. Також це є ознакою фаховості, яка покращує імідж округу та громади, стає перевагою при залученні інвестицій», – зазначив Зеновій Сірик.

Для виконувачки оов’язків старости у селах Реклинець, Стремінь Великомостівської міської ради Наталії Білань, яка вперше на такому заході за участі старост, семінар став джерелом натхнення для подальших справ. «Для себе особисто почула багато корисної інформації і про вчинення нотаріальних дій, і про проектну роботу. Такі зустрічі доповнюються позитивом від можливості знайомства і спілкування з колегами з інших ОТГ Львівщини. Кожен із має власний досвід і корисні поради, якими при нагоді можна скористатися».

Дарія ЗУБРИЦЬКА