Підсумовуючи діяльність САУ з 2007 року, її Президент – ректор ХНУ В.Н. Каразіна, проф. Віль Бакіров -відзначив, що за цей період чимало докладено зусиль для організації роботи асоціації, координації діяльності її регіональних відділень та дослідницьких комітетів. Зусиллями членів САУ регулярно проводилися міжнародні та республіканські конференції, школи молодого соціолога (до слова, остання з таких шкіл проведена з 31 грудня по 6 січня 2011 року у Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка за участю провідних соціологів України та Президента САУ – автор), друкувалися монографії, підручники, енциклопедії, численні статті, реалізована низка вагомих міжнародних та загальнонаціональних науково-дослідних проектів. САУ проводила значну наукову та освітню роботу, спрямовану на розвиток соціологічної науки та освіти в Україні. У своєму виступі Президент САУ, що було дуже приємно, відзначив роботу Дрогобицької філії і особисто подякував ректору ДДПУ ім. І. Франка професорові Валерієві Скотному за блискучу організацію та проведення Школи молодого соціолога у Дрогобичі, сприяння розвитку соціологічної науки, підтримку в університеті щорічної міжнародної конференції «Молодіжна політика: проблеми та перспективи», яка для соціологів, за словами Віля Бакірова, стала «своєрідним брендом Дрогобицького педуніверситету». Делегатами З’їзду обрано дрогобицьких науковців до правління Соціологічної асоціації України, що є підтвердженням їх професіоналізму.

Результатом роботи З’їзду стало прийняття резолюції, в якій, зокрема, наголошено на потребі активізації роботи регіональних відділень (у нашому місті функціонує Дрогобицька філія САУ, яку очолює кандидат соціологічних наук, доцент Світлана Щудло) з підвищення престижу САУ в соціологічному середовищі, дотримання у своїй професійній діяльності норм Кодексу професійної етики соціолога, формування банку даних соціологічної інформації, активізації роботи із висвітлення у ЗМІ проблем, завдань та ролі соціологічної науки у суспільстві.

Представники Львівського регіонального відділення САУ виступили з пропозицією, яка після певних дискусій була прийнята делегатами З’їзду, визначити 1 жовтня як День соціолога України (нині в Україні відзначається 72 державних, професійних та релігійних свята, серед яких немає професійного свята соціолога). Ця дата вибрана не випадково. Саме цього дня 1874 року вийшла друком габілітаційна лекція Михайла Драгоманова – основоположника української соціології, прочитана ним при вступі на посаду доцента Київського університету, у якій вперше використано термін «соціологія» у науковому житті на наших теренах.

Серед здобутків соціологів з 2007 року можна відзначити наступні: видано близько 100 монографій, 70 підручників, більше 4000 наукових статей, видається більше 60 періодичних видань з соціології, реалізовано близько 100 міжнародних та загальнонаціональних дослідницьких проектів, зареєстровано та налагоджено роботу 20 дослідницьких комітетів тощо. Для науки, яка лише стає на ноги, набуває своєї ідентичності в українському суспільстві, ці показники є досить вагомими.