Як нинішня, так і всі попередні експедиції проводилися й проводяться у відповідности  до чинного українського законодавства щодо охорони історичної та культурної спадщини. Особливістю торішньої та нинішньої археологічних експедицій є те, що розкопки повністю організовані педуніверситетом: Відкритий лист польового комітету Інституту археології НАН України видано на ім’я наукового керівника експедиції, наукового керівника експедиції кандидата Романа Миську. Керівником першого розкопу та відповідальним комендантом табору є декан факультету психології та управління Київського інституту бізнесу, кандидат ь історичних наук Григорій Заплатинський, котрий уже давно співпрацює з дрогобицькими колегами.

В експедиції також беруть участь керівники груп викладач катедри давньої історії України та спеціальних дисциплін Василь Менько, кандидат історичних наук, доцент Юрій Стецик, кандидат історичних наук Тарас Гриневич, старший науковий працівник НДЛАК Богдан Лазорак. Постійним науковим консультантом експедиції на Тептюжі (в народі – Грай-горі) є відомий фахівець, кандидат історичних наук, старший науковий працівник Інституту українознавства імені Крип’якевича Юрій Лукомський.

Цього року вже відкрито чотири розвідкових шурфи та продовжено роботи на основному розкопі давньоруського городища. Відкрито продовження досліджуваних торік конструкцій, що за припущенням фахівців є основою стародавнього валу.

Визначено хронологічні межі городища (Х-ХІІІ сторіччя), а також основи конструкції валу. За робочою версією, городище мало дві фази існування, що підтверджується двома шарами насипки валу.

Під час розкопок знайдено фрагменти середньовічної кераміки, обгорілі глиняні обмазки будівель, а також кремневі знаряддя.

Цьогорічна експедиція дрогобицьких археологів, розпочата четвертого липня, триватиме до 24 липня.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.255252447818730.74295.125769584100351&l=a06a4fa226&type=1